Výchozí reklama
Výchozí reklama
Články » Aktuality

LIGNA 2013 představí branži energie ze dřeva / Veletrhy, výstavy

Hannover: Největší světový veletrh bioenergie ze dřeva. Vysoká míra růstu a značný potenciál poptávky upozorňují současně na efektivní využívání zdrojů. Odborné zasedání, praktické prezentace a fór.

Ilustrační foto - Veletrh Ligna, Hannover

Nabitý energií jako nikdy předtím se veletrh LIGNA přestaví 6. - 10. května 2013 v Hannoveru mezinárodním odborným návštěvníkům z oblastí lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. Dřevo zde bude v centru pozornosti nejen jako žádaný stavební materiál a materiál na výrobu nábytku, ale současně jako moderní nositel energie. Renomovaní vystavovatelé v oblasti nabídky bioenergie ze dřeva z Německa, Rakouska, Itálie, Nizozemska, Švýcarska, Francie a Dánska představí v halách č. 13, 27, na volném prostranství a v pavilónech podle současných údajů na cca 3300 čtverečních metrech (2011: 3100) své technologie a inovace. LIGNA je tak daleko největším světovým veletrhem na téma bioenergie ze dřeva.

Výchozí reklama

Rozšířením témat vedoucího veletrhu o „Bioenergii ze dřeva“ sleduje veletrh LIGNA trvající stabilní vývoj, který velmi změnil lesní hospodářství a trh se dřevem. Jak vyplývá z bilance dřeva jako suroviny pro Německo, která byla nedávno zveřejněná, využívá se nyní 68,2 milionů metrů krychlových dřeva na výrobu „zelené“ energie. Za necelých deset let se tak množství dřeva využité na její výrobu téměř ztrojnásobilo. Poslední inventura německého lesa (Bundeswaldinventur (BWI²)) přinesla ještě výsledek 25,2 milionů kubických metrů.

S touto mírou růstu nezůstává Německo osamoceno. V celé Evropě roste poptávka obzvláště po štěpcích a peletách určených k vytápění. To se týká nejen trhu malých spotřebitelů, ale obzvláště průmyslových odběratelů. Potenciál pro využití dřeva ve velkokapacitních zařízeních na výrobu elektrické energie, teplé vody a tepla v celé Evropě rovněž stoupá. Výrobci elektrické energie a tepla v celé Evropě přestavují své elektrárny vzhledem ke stoupajícím cenám za energie z fosilních paliv na pevnou biomasu a potřebují k tomu veliká množství obnovitelných paliv. Energie ze dřeva se tak stává obchodem, který probíhá mezi kontinenty: Už dnes pochází více než polovina dřevěných pelet využívaných v evropských elektrárnách ze severní Ameriky. Obchodní cesty vedou například z Texasu do Rotterdamu nebo z východního pobřeží Kanady do Wismaru.

Velkokapacitní zařízení od úpravy až po spojenou výrobu energie a tepla

Kdo si bude chtít vyměnit zkušenosti se zkušenými výrobci velkokapacitních zařízení a vysoce kvalifikovanými odborníky – inženýry v oblasti plánování a poradenství - o průmyslové úpravě paliv a spalování biomasy k výrobě tepla a energické energie, může se v halách č. 13 a 27 setkat se specialisty, kteří prodávají, budují a provozují výkonná zařízení. Mezinárodní strojírenství dodává jak speciální produkty, jako sekačky, sušičky dřeva, peletační zařízení, vytápěcí zařízení a blokové teplárny a elektrárny. Ty jsou zajímavé především pro návštěvníky z obcí, kteří se zabývají energetických hospodářstvím a pro soukromníky, kteří se chtějí informovat o posledních novinkách.

Efektivnějšímu využívání dřeva patří budoucnost

Německo nyní spotřebovává více dřeva na výrobu energie než jako materiál, což na všech stranách podněcuje snahu o efektivní využívání zdrojů. Zdejším trhem projde nebývalé množství 135 milionů kubických metrů (56 milionů kubických metrů před deseti lety), proto předpovídají vědci jako profesor Dr. Udo Mantau z Centra dřevního hospodářství na Univerzitě v Hamburku, že brzy nastane jeho nedostatek pro zásobování: V roce 2030 hrozí, že se v Evropě bude nedostávat minimálně 150 milionů kubických metrů dřeva. To by byl asi dvojnásobek dosud maximální roční těžby dřeva v Německu (v roce 2007, kdy došlo k orkánu Cyril).

Jelikož německá vláda v rámci ´obratu v energetice´ počítá s „biogenními pevnými palivy“ nejen na trhu s teplem, ale i elektrickou energií a ceny fosilních paliv už léta stoupají, je dřevo i díky hospodářské politice stále žádanější, nedostatkovější a tím cennější. Poptávka po energiích a pevných palivech si leckde stále více konkuruje a o to více se radují majitelé lesa: Stoupající zájem o energii ze dřeva vytvořil druhý trh surovin a tím přispívá k financování péče o les.

„300 let udržitelnosti“ a „Bioenergie ze dřeva“ pod střechou EXPO

V rámci mimořádné prezentace v pavilónu č. 32 pod střechou EXPO se představí Dolnosaské ministerstvo výživy, zemědělství a ochrany spotřebitelů a rozvoje venkova (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung) s tématy „300 let udržitelnosti“ a „Bioenergie ze dřeva“. Ministerstvo využilo 300. výročí myšlenky udržitelnosti pro představení a diskusi o současném pěstování lesa, těžbě a výrobním řetězci. Mimo to ministerstvo zahájí ofenzívu určenou vzdělávání pro profese v lesním hospodářství a v oblasti bioenergie ze dřeva.

S jakým angažmá veletrh LIGNA už léta zpracovává pro celosvětové odborné publikum rozmanité možnosti využití dřeva jako paliva, ukazuje skutečnost, že mimořádná prezentace „Bioenergie ze dřeva“ bude v roce 2013 zorganizována už pošesté. Dolnosaská zemědělská komora (Landwirtschaftskammer Niedersachsen) uskuteční například inscenaci „Linie palivového dřeva“ a provede zde návštěvníky úpravou štípaného dřeva od (velko-)štípaček a získání štěpek až po moderní vytápěcí zařízení.

Na volném prostranství bude v centru pozornosti rozšířená prezentace energie ze dřeva. Své produkty a služby zde předvede mnoho firem a institucí jako součást prezentace Severního Porýní Vestfálska a ve spojení s „Výkladní skříní trendů“ Kuratoria pro lesní práci a lesní techniku (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)). V „Pavilónu trendů KWF“ budou k vidění témata a inovace z oblastí bioenergie, představeny zde budou všechny způsoby využití dřeva (jako materiál, v energetice, chemické a biologické využití) s ohledem na zdroje, jako je lesní hospodářství, plantáže rychle rostoucích dřevin, péče o dřeviny jako součást krajiny a využití průmyslového zbytkového dřeva. Exponáty ukážou cestu od těžby až po konečný produkt. Rovněž bude představeno řízení a zajištění kvality, jeho dokumentace a realizace a nabídnuty budou rovněž základy výpočtů hospodárnosti. Mimo to bude druhý den veletrhu zorganizována platforma matchmaking se zástupci branže z Ruska.

Už pošesté zorganizuje KWF spolu se Svazem podnikatelů v lesním hospodářství (Deutscher Forstunternehmerverband (DFUV)) a Dolnosaským lesním a vzdělávacím centrem (Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum (NFBz)) „Pavilón podnikatelů KWF“ (KWF-Unternehmerpavillon) pod střechou EXPO.

LIGNA jako veletrh špičkových technologií a místo přenosu znalostí

K výzvě, přistupovat ke dřevu stále efektivněji, se průmysl předních ekonomik už dávno připojil. Jak ve strojírenství zastoupeném na veletrhu LIGNA, tak ve vývoji produktů se s maximálním úsilím pracuje na postupech, které šetří suroviny. Jak bude vidět na celkem 120 000 čtverečních metrech čisté plochy veletrhu LIGNA, platí to stejně jak pro oblast energetiky, tak pro sektor průmyslu a řemesel.

Veletržní správě Deutsche Messe AG leží na srdci předvedení vysoké úrovně kvality a znalostí na mezinárodní scéně, a to sice ve všech oblastech od klasického lesního hospodářství přes zhodnocení dřevní hmoty ve stavebnictví a nábytkářském průmyslu až po využívání dřeva jako paliva: „Jako globální vedoucí veletrh a místo setkání branže ukazující do budoucnosti je naším úkolem seznámit naše odborné návštěvníky se všemi významnými trendy trhu a oblastmi činnosti okolo dřeva,“ říká člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG Dr. Jochen Köckler.

Tuto filozofii a hlavní vedoucí témata sleduje také nový kongres v Convention Centru. Bude věnován konkurenceschopnosti dřevozpracujícího průmyslu na pozadí efektivního využívání zdrojů, udržitelnosti a politických řídících nástrojů tak, jak to stanoví v Německu Zákon o obnovitelných energiích (EEG).

„Dřevěná a dřevohliníková okna

Na veletrhu LIGNA 2013, který se uskuteční v květnu v Hannoveru, bude mít Svaz výrobců dřevěných oken na novém stanovišti k dispozici ještě více plochy pro společný stánek svých členů. V hale č. 15/stánek A14 a B14 bude v centru pozornosti „Síť dřevěných a dřevohliníkových oken“. Všichni výrobci, projektanti a zástupci s rozhodovacími kompetencemi, kteří se zajímají o kvalitní trvalá okna, mají šanci získat tak ještě více informací!

Vitální branže s vysokou inovační sílou ukáže vše, co může nabídnout: moderní okenní systémy a okna pro objekty s památkovou péčí, okna pro domy šetřící energii a pasivní domy, nové výrobní technologie, inovace modifikovaných dřevin, nové technologie pro úpravu povrchů, novou upevňovací techniku, příslušenství pro montáž a mnoho dalšího. Poprvé budou například představené alternativy dřevohliníkových oken, přičemž na krycích rámech budou nasazeny skořepiny z modifikovaného dřeva místo hliníku. Přehlídka inovací, která je dokladem toho, že Německo plní ve výrobě dřevěných a dřevohliníkových oken celosvětovou úlohu průkopníka.

I ve výrobě oken se projevuje stále rostoucí ochota přijímat dřevo jako dorůstající surovinu. Stále více architektů a investorů sází na perspektivní dílce, které splňují všechny ekologické a ekonomické požadavky a současně nabízejí vysokou kvalitu života.

LIGNA 2013

Veletržní správa Deutsche Messe AG opět očekává na nejvýznamnějším světovém setkání branže dřevozpracujícího průmyslu mnoho inovací. Kdo chce naživo zažít průkopnické trendy v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu, měl by si nejlépe už dnes začít plánovat návštěvu veletrhu LIGNA pomocí informační nabídky na adrese www.ligna.de

Zdroj: ihned.cz
Autor: Jiří Kučera
Doporučte článek:

Doporučení článku e-mailem

Ohodnoťte článek:
0.0/5 (0 hlasů)

Hodnocení článku

0.0/5 (0 hlasů)

Kategorie článku

Články » Aktuality

Další články z rubriky

Související články


Komentáře (0 celkem)

Článek zatím nemá žádné komentáře

Komentovat článek (pro komentář k článku se musíte přihlásit nebo registrovat )

Reklama

Partner tém. měsíce

Reklama

WOOD-TEC_logo_2019_v90.jpg logo-cesky-kutil.gif cestadreva-partner-truhlarskyportal-90.jpg SUSO-90-120.gif Hettich-120x90.jpg logo-pragoligna-partneri.jpg
Truhlářský portál.cz na: Facebook

© Copyright 1999–2015 Truhlářský Portál.cz. Všechna práva vyhrazena. ISSN 2336-6419. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu vydavatele.

Kvalitní holandský nábytek z masivu za rozumnou cenu