Výchozí reklama
Výchozí reklama
Články » Aktuality » Podnikání

PODNIKÁNÍ: Hraje hlavní roli u vašeho výrobku design? Nenechte si ho napodobit, ochranu zajistí průmyslový vzor

Ten narozdíl od užitného chrání pouze vzhled předmětu a jeho tvar. Poradíme, jak a kde si nechat průmyslový vzor zapsat a kolik vás to bude stát na poplatcích.

Originální design výrobku hraje mnohdy rozhodující roli u úspěchu výrobku. Jestliže se k danému úspěchu propracujete, následuje stinná stránka - design se může stát terčem napodobování. V takových případech vám pomůže ochrana pomocí průmyslového vzoru, která trvá pět let a vlastník vzoru může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let.

Ten narozdíl od užitného chrání pouze vzhled předmětu a jeho tvar. I průmyslový vzor pak můžete prodávat pomocí licencí. Výrobek tak lze prosadit na trhy, kam by se jinak vaše firma dostávala velmi těžko nebo by to bylo finančně nákladné.

Výchozí reklama

Podle informací Světové organizace duševního vlastnictví WIPO musí vzor splňovat jeden nebo více následujících požadavků: být nový, na veřejnosti tedy nesmí být znám žádný identický vzor. Musí být originální, tedy být vytvořený návrhářem a nebýt kopií nebo imitací stávajících vzorů. A mít individuální charakter, tedy nedělat dojem podobného vzoru, který se na veřejnosti objevil dříve.

S rozvojem moderních technologií se také zvětšuje míra toho, co lze jako vzor uznat. "Vzory, které je možné chránit, se tradičně vztahují na průmyslové výrobky, jako například tvar boty, tvar náušnice nebo ozdoby na konvici na čaj. Nicméně ochrana se postupně rozšiřuje třeba na elektronické ikony stolních počítačů nebo grafické zobrazení na displejích mobilních telefonů," uvádí WIPO ve své příručce týkající se používání průmyslových vzorů.

Jak o zápis zažádat?

O zápis průmyslového vzoru do rejstříku se žádá u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) přihláškou dostupnou na stránkách Úřadu. Podat ji můžete poštou, osobně v Úřadu nebo pak elektronicky, ale to musíte vlastnit elektronický podpis. Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky, naopak se nedoporučuje přihlášku posílat faxem, protože by mohlo dojít ke ztrátě kvality vzorů.

Přihláška může být podána jako jednoduchá, tzn.že chcete zapsat jen jeden průmyslový vzor, nebo jako hromadná, tzn. že v přihlášce je požadován zápis dvou nebo více průmyslových vzorů. "Průmyslové vzory obsažené v hromadné přihlášce musí patřit do jedné třídy mezinárodního třídění průmyslových vzorů," uvádí na stránkách ÚPV.

Co musí přihláška obsahovat?

Aby přihláška byla řádně podána, musí obsahovat několik důležitých údajů. Konkrétně údaje o přihlašovateli, projev jeho vůle o zápis průmyslového vzoru do rejstříku a vyobrazení průmyslového vzoru, které dává jednoznačnou představu o vzhledu výrobku. Příkladem je fotografie nebo výkres výrobku, na který žádáte ochranu.

Dále přihláška musí obsahovat:

  • žádost o zápis průmyslového vzoru do rejstříku (při použití úředního formuláře přihlášky, který obsahuje předtištěnou formulaci "Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů a žádám o zápis průmyslového vzoru do rejstříku", a jeho podpisu přihlašovatelem(li) nebo jeho zástupcem je požadavek projevu vůle přihlašovatele, že žádá o zápis ... splněn),
  • jméno a příjmení nebo obchodní jméno přihlašovatele a adresu trvalého pobytu nebo místa podnikání, je-li přihlašovatelem osoba fyzická, a obchodní jméno nebo název a sídlo, je-li přihlašovatelem osoba právnická,
  • vyobrazení každého průmyslového vzoru, o jehož zápis je v přihlášce žádáno, z něhož lze jednoznačně poznat podstatu průmyslového vzoru a které lze reprodukovat.

Kolik vás to bude stát?

Poplatek za přijetí přihlášky průmyslového vzoru činí 1000 korun. Za každý další vzor v případě hromadné přihlášky si připlatíte 600 korun. Správní poplatky můžete platit hotově v Úřadu, poštovní poukázkou, převodem z účtu a kolkem.

Poplatek za obnovu doby ochrany se zvyšuje s počtem obnov. Za první prodloužení o pět let si zaplatíte 3000 korun, druhá obnova stojí 6000 korun, třetí 9000 Kč a čtvrtá 12 tisíc korun.

Odkazy:

Zdroj: probyznysinfo.ihned.cz
Autor: Pavlína Zítková

Doporučte článek:

Doporučení článku e-mailem

Ohodnoťte článek:
0.0/5 (0 hlasů)

Hodnocení článku

0.0/5 (0 hlasů)

Další články z rubriky

Související články


Komentáře (0 celkem)

Článek zatím nemá žádné komentáře

Komentovat článek (pro komentář k článku se musíte přihlásit nebo registrovat )

Reklama

Partner tém. měsíce

Reklama

WOOD-TEC_logo_2019_v90.jpg logo-cesky-kutil.gif cestadreva-partner-truhlarskyportal-90.jpg Ohra_120x90.jpg Hettich-120x90.jpg
Truhlářský portál.cz na: Facebook

© Copyright 1999–2024 Truhlářský Portál.cz. Všechna práva vyhrazena. ISSN 2336-6419. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu vydavatele.