Výchozí reklama
Výchozí reklama
Články » Aktuality

WOOD-TEC 22.-25.10. 2013 - Předběžná závěrečná zpráva

Letošního již 13. ročníku mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC se zúčastnilo téměř 400 firem a zastoupených světových značek z 18 zemí. Prezentovali se v pavilonu P a F a na přilehlých volných plochách. Veletrh navštívilo více než 12 000 odborných návštěvníků, kteří přijeli z 18 zemí. Více než 70% zahraničních návštěvníků bylo ze Slovenska.

Stánek společnosti Rojek na veletrhu WOOD-TEC 2013
Zdroj: WOOD-TEC

Veletrh WOOD-TEC opět potvrdil své prestižní postavení mezi veletrhy v oboru dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu ve střední a východní Evropě a vysokou odbornost a kvalitu. Stejně jako na minulém ročníku se zde i letos prezentovali všichni klíčoví vystavovatelé, velké společnosti a firmy, hlavní leadři trhu. Návštěvníci tak mohli vidět prezentace např. společnosti FELDER, HOUFEK, PILART, ROJEK prodej, BeA CS, PANAS, ASAMER, ITALCOMMA, EPIMEX a další. Z oblasti nábytkářského průmyslu pak nechyběly firmy jako např. ADLER, BLUM, EGGER, SILVI NOVA CS, HETTICH ČR, HRANIPEX, SCHACHERMAYER, TRACHEA či TKZ a další. Ani letos nechyběli na veletrhu „nováčci“. Poprvé se na WOOD-TECu prezentovala například společnost FREEWOOD, GreMi KLIMA CZ, Sirca či TECE DECOR.

Výchozí reklama

Veletrh WOOD-TEC napomáhá konkurenceschopnosti českého dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu, který je důležitým odvětvím s podílem 3 % HDP. Letošní ročník odpovídá aktuálnímu stavu daného trhu v ČR a SR“, řekl na slavnostním zahájení veletrhu Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno, a. s.

Zveřejněné informace jsou předběžné. Konečná závěrečná zpráva bude společností Veletrhy Brno a. s. vydána po vyhodnocení všech statistických údajů. Uvádění statistické hodnoty vycházejí ze zásad zveřejňování statistických dat veletrhů a výstav sdružených v UFI.

WOOD-TEC napomáhá k oživení dřevozpracujícího průmyslu

Důkazem prestižního postavení veletrhu WOOD-TEC je i podpora evropského sdružení výrobců dřevozpracujících strojů  EUMABOIS – jehož členskými svazy je hodnocen jako jeden z nejdůležitějších veletrhů v oblasti dřevozpracujícího průmyslu. Důležitost veletrhu WOOD-TEC vyzdvihl v rámci střední a východní Evropy viceprezident EUMABOIS Gianni Chizzoni, který se zúčastnil slavnostního zahájení veletrhu. Podle něho brněnský veletrh napomáhá k oživení dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu a souvisejících oborů, které v posledních letech stagnovaly v celé Evropě. Český průmysl na bázi dřeva má totiž v naší zemi velkou tradici. Jeho základem jsou malé a střední podniky, které zajišťují zaměstnanost v oblastech mimo velké městské průmyslové aglomerace. Výhodou je, že zpracovává obnovitelné a ekologické suroviny, kterých má Česká republika dostatek. Tyto firmy by se měly podle odborníků, kteří se zúčastnili letošního ročníku veletrhu, zaměřit na konkurenceschopnost. Také je důležité, aby se zvyšovala míra zpracování dřeva na území ČR, a to nelze bez kvalitního moderního strojního a nástrojového vybavení, jež umožní podnikům vyšší produktivitu a produkci výrobků s vysokou užitnou hodnotou a moderním designem. Veletrh WOOD-TEC se tedy v tomto případě podílí nemalou měrou na oživení obchodu a vystavovatelé jej považují za jeden z klíčových marketingových nástrojů a možností jak své produkty klientům představit a nabídnout.

V odvětví dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu již v České republice nastává oživení. V lednu až srpnu letošního roku došlo k nárůstu tržeb o 3,6 procenta, meziročně se zvýšil export na 7,6 procent a potěšitelné je, že se zvýšila i produktivita práce, a to o 5 procent. Tyto výsledky jsou pro tento sektor lepší, než jsou výsledky za celý zpracovatelský průmysl. Vyplynulo to z údajů Ministerstva průmyslu a obchodu, které při slavnostním zahájení prezentoval ředitel sekce průmyslu MPO ČR Eduard Muřický.

Výrobci strojů se ubírají novou cestou

Firmy, které se zabývají výrobou nebo prodejem dřevoobráběcích strojů se snaží nabízet na trhu takové inovace zařízení, která přinášejí firmám lepší ekonomický efekt. Takovou cestou jde například společnost ROJEK, její  filosofií je hledat taková technologická řešení u dřevoobráběcích strojů, která přesně požadují firmy pro svou výrobu. Jde o úsporná opatření při zachování plné funkce stroje. „Bylo vidět, že je to správná cesta, neboť naše firma od prvních hodin otevření veletrhu uzavírala konkrétní smlouvy na dodávky těchto strojů, což se nám dařilo po celou dobu konání veletrhu,“ uvedl výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Evžen Rojek.

Řada výrobců dřevozpracujícího průmyslu pocítila útlum při prodeji strojů v souvislosti se stagnací stavebnictví, které je velkým odběratelem produktů ze dřeva. Firmy, které jim toto zboží prodávaly už nepožadují tolik nových drahých technologií. Proto se výrobci strojů a nástrojů ubírají i cestou zakázkové výroby.  Kupodivu zájem o ni je velký, přestože technická příprava u zakázkové výroby je náročnější (konstrukce a přeprogramování strojů ). Zákazníci samozřejmě chtějí vysokou kvalitu, ale co nejnižší pořizovací cenu. Proto se někteří výrobci strojů snaží jít cestou udržení kvality a perfektního servisu, což také snižuje náklady dřevozpracujícím firmám. Firmy dodávají celé technologie šité na míru s perfektní logistikou, což zvyšuje produkci a snižuje náklady.

Nábytkáři vsadili na komplexní služby, perfektní logistiku a špičkový design

Touto cestou se vydávají také firmy zabývající se produkcí nábytku a různých doplňků. Například management firmy Schachermayer tvrdí, že je důležité umět stanovit a namontovat technologii a  proškolit výrobce tak, aby uměli linky uplatnit ve svých provozech. Nabízejí komplexní služby, v současnosti řemeslníkům či majitelům provozů poskytují služby zejména v logistice. Tento trend byl na veletrhu WOOD-TEC vidět i u dalších firem. Spokojeni poté jsou jak výrobci a dodavatelé strojů, tak i jejich koneční zákazníci. Firmy se také začaly věnovat rozšiřování svých výrobních programů, ale též nabízejí produkty jiných firem, aby mohli kompletním sortimentem vyhovět požadavkům svých klientů. V Brně téměř všechny firmy vystavovaly novinky, zaměřené zejména na design. Snaží se také přenášet inovace a aplikovaný výzkum přímo do svých společností.

Odborný program se zaměřil na využití dřeva a nové technologie výroby

Odborný doprovodný program pořádala Lesnická a dřevařská fakulta Mendlovy univerzity v Brně společně s Českou technologickou platformou lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví, občanským sdružením. U příležitosti zahájení veletrhu se uskutečnila panelová diskuse na téma „Dřevo jako materiál“ s podtitulem Vize. Vyplynulo z ní, že trend ve společenství naznačuje, že spotřeba dřeva se bude dále vyvíjet a do roku 2030 možná bude kolem 250 milionů metrů krychlových chybět. Uvedl to prorektor Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity Karel Krontorád.

Dřevaře netěší, že energetické využití dřeva je očekáváno daleko větší, než jeho využití jako materiálu. „Tento trend se předpokládá až do roku 2030. Jestliže nyní zpracováváme z miliardy metrů krychlových zhruba 50 procent jako materiál a 30 procent  k energetickému využití, tak v 2030 tomu bude obráceně. Chceme najít cestu, jakým způsobem zpracovávat dřevo účinněji,“ řekl  Ing. Tomáš Pařík z České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví.

Pro funkčnost lesnicko-dřevařského sektoru je třeba začít intenzivně pracovat na strategii přežití, neboť další stagnace by znamenala jeho zánik. Proto je v tomto oboru třeba využít každou aktivitu, která přibližuje nové technologie, inovace a výsledky výzkumu. V současnosti je vysoký podíl zahraničního kapitálu u klíčových zpracovatelů. Stále také trvá stagnace rozvoje středních a malých zpracovatelů. Navíc se dlouhodobě nerozvíjí oborový výzkum a vývoj, v sektoru je také omezený transfer technologií.

Dalšími tématy doprovodného programu, který se uskutečnil během veletrhu přímo v expozici Mendlovy univerzity, byly Pokrokové materiály, design a technika v nábytkářství, Dřevo jako materiál a výrobky z přírodních surovin a Projekty na podporu vědy a vzdělávání. Tradičně v expozici probíhala soutěž pro návštěvníky Poznej naše dřevo.

O veletrhu řekli

Evžen Rojek, výkonný ředitel a předseda představenstva ROJEK dřevoobráběcí stroje, a.s.
Veletrh se nám vydařil, od prvních hodin po otevření až do konce akce se dařilo uzavřít řadu konkrétních obchodů. Je vhodné, že veletrh WOOD-TEC se koná ve dvouletých cyklech. Firmy totiž mají možnost a čas přijít na veletrh s nějakou inovací. Je to důležité také pro zákazníky, kteří tuto akci navštěvují. WOOD-TEC má jako dobrý veletrh obrovskou prestiž, podařilo se z něho udělat mezinárodní veletrh. Například letos nás navštívili naši obchodní přátelé ze zahraničí. V Brně nikdy nemůžeme chybět, jde mimo jiné také o budování našeho image.

Petr Janů, obchodní ředitel TKZ Polná, spol. s r.o.
S veletrhem WOOD-TEC jsme letos velice spokojeni. Naši expozici v pavilonu navštívila řada potenciálních zákazníků, s nimiž jsme vedli jednání. Věřím, že po vyhodnocení akce to přinese firmě ekonomický efekt. V Brně se totiž prezentovat musíme, neboť nás tu hledají už stálí zákazníci a zvyšuje to také image firmy. Navíc jsme uskutečnili řadu obchodních setkání.

Tomáš Vystyd, jednatel FELDER Group CZ
Potvrdilo se, že naše společnost udělala dobře, když zvolila pro svou prezentaci na veletrhu WOOD-TEC větší plochu než v předchozích ročnících. Mohli jsme totiž ukázat zákazníkům kdo jsme a co zahrnuje náš široký výrobní program. V expozici jsme letos představili 75 strojů. Záměr firmy v Brně vyšel, jsme spokojeni.

Michal Vodák, vedoucí obchodního oddělení Dřevo materiál
Navázali jsme na veletrhu řadu nových kontaktů. V naší expozici bylo stále plno, přišlo mnoho nových potenciálních zákazníků, kteří měli o naše produkty velký zájem. Chtěl bych také vyzdvihnout dobré zázemí v pavilonu F. Veletrhy nám vyhověly ve všech směrech. S účastí na veletrhu jsme byli spokojeni.

Jiří Mynař, majitel MINIPROF
S brněnským veletrhem WOD-TEC jsem velmi příjemně překvapený, neboť na obdobných akcích ve světě byla slabá návštěvnost i zastoupení firem. Do naší expozice chodí mnoho zájemců, kteří jsou navíc potenciální zákazníci. Jsme rádi, že jsme jim mohli ukázat naše špičkové stroje v provozu a představit světovou novinku MANUAL RAMBO z naší produkce. Samozřejmě jsme si v Brně na schůzkách popovídali s našimi obchodními partnery.

 

Zdeněk Holub, ředitel STM s.r.o.
Veletrh splnil cíl, se kterým firma do Brna přijela. Měli jsme zde jednání se svými zákazníky, kterým jsme představili novinky. Navštívilo nás dost odborných návštěvníků, kteří přišli za námi s konkrétními dotazy a požadavky.

David Dvořáček, jednatel PILART s.r.o.
S veletrhem jsme spokojeni, splnil náš cíl. Patříme totiž mezi největší vystavovatele a všechny stroje předvádíme v provozu. I proto byl o naši expozici velký zájem a samozřejmě jsme navázali nové kontakty. Přímo na výstavišti se uskutečnily schůzky s našimi obchodními partnery.

Jaroslav Německý, obchodní zástupce ASAMER, spol. s r.o.
Pro naši firmu byl veletrh úspěšný. Cíl, který jsme si dali, byl splněn, předjednali jsme řadu kontraktů, a to jak se stávajícími, tak i s novými potenciálními zákazníky. Jednání v naší expozici probíhala jednání téměř nepřetržitě. Jsme spokojeni.

Zdroj: wood-tec.cz
Truhlářský Portál je oficiálním mediálním partnerem veletrhu WOOD-TEC

Doporučte článek:

Doporučení článku e-mailem

Ohodnoťte článek:
0.0/5 (0 hlasů)

Hodnocení článku

0.0/5 (0 hlasů)

Další články z rubriky

Související články


Komentáře (0 celkem)

Článek zatím nemá žádné komentáře

Komentovat článek (pro komentář k článku se musíte přihlásit nebo registrovat )

Reklama

Partner tém. měsíce

Reklama

WOOD-TEC_logo_2019_v90.jpg logo-cesky-kutil.gif cestadreva-partner-truhlarskyportal-90.jpg SUSO-90-120.gif Hettich-120x90.jpg logo-pragoligna-partneri.jpg
Truhlářský portál.cz na: Facebook

© Copyright 1999–2015 Truhlářský Portál.cz. Všechna práva vyhrazena. ISSN 2336-6419. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu vydavatele.

Kvalitní holandský nábytek z masivu za rozumnou cenu