Výchozí reklama
Výchozí reklama
Články » Aktuality » Podnikání

PODNIKÁNÍ: Změny v daních z příjmů od 1.1.2015

Od 1. ledna 2015 dochází ke změnám v zákoně o dani z příjmů (č. 586/1992 Sb.) Radost budou mít rodiče s více dětmi, ještě větší pak ti s dětmi ve školkách, pracující důchodci a do jisté míry také zaměstnanci s nadprůměrným příjmem (kvůli papírování). Naopak u podnikatelů dojde k omezení výdajových paušálů a také byla zavedena nová oznamovací povinnost u osvobozených příjmů, což může pořádně zkomplikovat život všem, kteří o novince neví...

Zvýšení slevy na druhé a třetí dítě

V § 35c odst. 1 zákona došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě (vyživovaných poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti). Výše slevy na první dítě 1 117 Kč měsíčně (13 404 Kč ročně) zůstává beze změny, sleva na:

  • druhé dítě: 1 317 Kč měsíčně (15 804 Kč ročně)
  • třetí a další dítě: 1 417 Kč měsíčně (17 004 Kč ročně)

V případě, že uplatňuje daňové zvýhodnění u zaměstnavatele, je třeba o slevu žádat prostřednictvím nového tiskopisu „Prohlášení poplatníka“. Jde o vzor č. 24.

Sleva na školku

V § 35ba odst. 1 zákona se doplňuje nové písm. g), kterým se zavádí nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu za umístění dítěte (podmínky jsou blíže specifikovány v § 35bb zákona) lze poprvé uplatnit už za zdaňovací období roku 2014, a to u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování nebo v daňovém přiznání. Výše slevy platí až do výše minimální mzdy, za rok letošní rok tak do výše 8 500 Kč. Nárok na slevu se prokazuje potvrzením od školky či jiného zařízení pro děti předškolního věku.

Výchozí reklama

Sleva na poplatníka pro pracující důchodce

Dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona si mohou od roku 2015 uplatnit slevu na dani ve výši 2 070 Kč měsíčně i osoby pobírající starobní důchod. Opět dochází k povinnosti důchod zdanit, pokud součet příjmů poživatele (podnikání, zaměstnání, nájem) přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 tisíc Kč.

Zdaňování starobních důchodů

V praxi se dotkne jen velmi malého počtu starobních důchodců. Konkrétně těch, kteří zároveň pracují/podnikají a dosáhnou dalších příjmů nad 840 tisíc. Do limitu se počítají příjmy dle § 6, 7 a 9, tedy příjmy ze závislé činnosti, samostatně výdělečné činnosti nebo pronájmu (dílčí základy daně). Pokud je penzista překročí, bude zdaňovat i svůj důchod, ať už v jakékoli výši. Zdaňovat se bude formou přiznání, tedy fakticky až v roce 2016.

Omezení výdajových paušálů

Dle § 7 odst. 7 zákona se omezuje maximální výše výdajů na zemědělské podnikání a podnikání na základě živnostenského zákona, pro které dosud žádná hranice vymezena nebyla. Výdajové paušály 80 %, respektive 60 % zůstanou zachovány, ale absolutní výše odpočtu paušálu bude limitována částkou 1 600 000 Kč, respektive 1 200 000 Kč.

Zdaňování autorských honorářů

Dle § 7 odst. 6 zákona budou opět samostatným základem daně příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize podléhajícím srážkové dani tak, jak tomu bylo do konce roku 2013. Limit 10 000 Kč měsíčně zůstává zachován, do této výše bude sražena plátcem 15% srážková daň. Nad tuto hranici má poplatník povinnost zdanit příjem sám v daňovém přiznání.

Příspěvky na životní pojištění

Dochází k úpravě § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 a § 15 odst. 6 zákona. Daňové zvýhodnění u soukromého životního pojištění bude umožněno těm poplatníkům, kteří ke stávající smlouvě s pojišťovnou doloží, že v průběhu trvání smlouvy nejsou umožněny výběry, a to až do věku 60 let klienta při současném splnění podmínky trvání smlouvy min. 60 měsíců. V případě nesplnění této podmínky nebude od daně osvobozen příspěvek zaměstnavatele a poplatník si nebude moci snižovat daňový základ až o 12 000 Kč.

Pokud by přece jen k výběru došlo, je povinností poplatníka dodanit příspěvky od zaměstnavatele a částky, o které byl snižován daňový základ, za posledních 10 let.

Oznamovací povinnost u osvobozených příjmů

Nové ustanovení § 38v zákona zavádí oznamovací povinnost týkající se osvobozených příjmů. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a 4a a také podle § 6 a § 10 zákona. Jde například o příjem z prodeje bytu nebo domu, příjem z prodeje movitých věcí, příjem z prodeje cenných papírů, z nabytí dědictví nebo odkazu.

Nově je povinností oznamovat osvobozený příjem vyšší než 5 000 000 Kč (příjem se posuzuje jednotlivě), a to nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Pro oznámení neexistuje tiskopis, lze jej učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. S nově zavedenou povinností souvisí pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu § 38w zákona. Ta může dosáhnout až 15 % z neoznámeného příjmu.

Solidární zvýšení daně a povinnost podat přiznání

V § 38g odst. 4 zákona dochází ke změně v povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě solidárního zvýšení daně u zálohy na daň podle § 38ha zákona. Přiznání nemusí podat ten poplatník, který dosáhne solidárního zvýšení daně jen u zálohy, například jen v jednom měsíci, rozdíl oproti roku 2013. Tomuto poplatníkovi je možné provést roční zúčtování záloh u zaměstnavatele.

Finanční správa uvádí ve svém souhrnu (PDF) ještě několik dalších novinek, které se však zdaleka nedotknou takového počtu daňových subjektů jako předchozí výčet změn. Výše uvedený výčet proto neberte jako úplný, nýbrž jako souhrn těch nejdůležitějších změn pro obyčejného člověka.

Nové bankovní účty

Tato změna prakticky platí už dva roky a souvisí s reorganizací finanční správy k 1. lednu 2013. Tehdy zaniklo 199 finančních úřadů (okresních) a vznikly finanční úřady krajské a jejich tzv. územní pracoviště. Tím došlo i ke změně v číslech bankovních účtů pro placení daní, čehož si mnozí ještě nevšimli.

Této změně je ovšem třeba pozornost věnovat, jelikož v krajním případě by se vám mohlo stát, že peníze se vrátí na účet odesílatele a daň nebude uhrazena v termínu.

Zdroj: finexpert.e15.cz

Doporučte článek:

Doporučení článku e-mailem

Ohodnoťte článek:
5.0/5 (1 hlasů)

Hodnocení článku

5.0/5 (1 hlasů)

Další články z rubriky

Související články


Komentáře (0 celkem)

Článek zatím nemá žádné komentáře

Komentovat článek (pro komentář k článku se musíte přihlásit nebo registrovat )

Reklama

Partner tém. měsíce

Reklama

WOOD-TEC_logo_2019_v90.jpg logo-cesky-kutil.gif cestadreva-partner-truhlarskyportal-90.jpg SUSO-90-120.gif Hettich-120x90.jpg logo-pragoligna-partneri.jpg
Truhlářský portál.cz na: Facebook

© Copyright 1999–2015 Truhlářský Portál.cz. Všechna práva vyhrazena. ISSN 2336-6419. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu vydavatele.

Kvalitní holandský nábytek z masivu za rozumnou cenu