Výchozí reklama
Výchozí reklama
Články » Odborná témata » Technologie » Restaurování nábytku

Jak restaurovat starý nábytek 4: Židle

Tyto židle, které jsem shlédl poprvé, a s přáním zákazníka se ztotožnit na kladném výsledku, to byla pro mne zajímavá otázka… Dá se opravit a zrestaurovat hodně poškozený nábytek, ale dost často je to na hraně s otazníkem, zda se dílo povede, když je nábytek v takovém stádiu ... o tom jestli se to podařilo se dočtete v tomto článku ...

Původní stav židle - na první pohled celkem je vidět, že tato židle je ve velmi špatném stavu

Při zahájení práce mé přání bylo, když už se pustím do takto zdevastovaného díla, aby vše proběhlo v souladu s pracovním postupem, a především výsledek aby byl dle očekávání a představ zákazníka. K mému příjemnému překvapení se mi už několikrát stalo, že jsem potkal zákazníka, který měl u mne něco na restaurování. Při sdělení, že je maximálně spokojený s výsledkem i po mnoha letech a že věc která u mne byla je stále ve stejném stavu, to je radost slyšet… A protože optimistům štěstí přeje, s vervou sobě vlastní jsem vzal foťák, připravil kladivo, notnou dávku trpělivosti a už mne nic nemohlo zastavit.

Výchozí reklama

1. Než jsem si udělal představu o takovém výsledku, musel následovat někdy dosti razantní postup, a také při tom kombinovat miniaturní a precizní opracování se smyslem pro detail…

Než jsem si udělal představu o takovém výsledku, musel následovat někdy dosti razantní postup, a také při tom kombinovat miniaturní a precizní opracování se smyslem pro detail…

2. Na první pohled je zdánlivě nějaké poškození, ale bližší kontakt už mi napověděl dost podstatný opak, a to, že pravděpodobně bude úplně demontován každý díl židle.

2. Na první pohled je zdánlivě nějaké poškození, ale bližší kontakt už mi napověděl dost podstatný opak, a to, že pravděpodobně bude úplně demontován každý díl židle.

3. Zadní pohled není jiný. Jsou odloupnuté nákližky na nohách, poškozený výplet na opěradle a na sedáku. Celkově povrchová úprava je používáním, přemísťováním a skladováním ve velmi špatném stavu.

3. Zadní pohled není jiný. Jsou odloupnuté nákližky na nohách, poškozený výplet na opěradle a na sedáku. Celkově povrchová úprava je používáním, přemísťováním a skladováním ve velmi špatném stavu.

4. Detailní pohled na opěradlo. Je nutná celková demontáž, také rámečku na opěradle, doplnit odloupanou dýhu, kousky chybějícího masívního materiálu, podlepit uvolněné části, místy až na surové dřevo odstranit původní lak. Na surové dřevo z důvodu doplňování nového chybějícího materiálu, a jeho odstínového sjednocení. Také proto, že místy už vlastně laková vrstva nebyla žádná…

4. Detailní pohled na opěradlo. Je nutná demontáž rámečku na opěradlo, doplnit odloupanou dýhu, kousky chybějícího masívního materiálu, podlepit uvolněné části, místy až na surové dřevo odstranit původní lak. Na surové dřevo z důvodu doplňování nového chybějícího materiálu, a jeho odstínového sjednocení. Také proto, že místy už vlastně laková vrstva nebyla žádná…

5. Pohled na spodní stranu opěradla. Bylo nutné doplnit chybějící část lišty.

5. Pohled na spodní stranu opěradla. Bylo nutné doplnit chybějící část lišty.

6. Některé nohy a trnože už nebylo možné zachránit. Budou nahrazeny novými. Dost zajímavá práce u velkého napadení červotočem, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

6. Některé nohy a trnože už nebylo možné zachránit. Budou nahrazeny novými. Dost zajímavá práce u velkého napadení červotočem, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

7. Pohledově to nevypadá tak zle … ale malá spára u nákližku, jemné pozvednutí nožíkem a už se mi to hromadí. Nestačím to ani značit, aby se vše přilepilo na své místo. Při opomenutí značení by nastalo dost zdlouhavé hledání, kam který kousek patří. A dost je jich téměř stejných, ale přece jen rozdílných.

7. Pohledově to nevypadá tak zle…ale malá spára u nákližku, jemné pozvednutí nožíkem a už se mi to hromadí. Nestačím to ani značit, aby se vše přilepilo na své místo. Při opomenutí značení by nastalo dost zdlouhavé hledání, kam který kousek patří. A dost je jich téměř stejných, ale přece jen rozdílných.

8. Demontáž židle. Při ní se odloupaly i některé prasklé části. Opětovně se nalepí po očištění starého klihu, aby všechny spoje byly pevné a konstrukčně vše v pořádku.

8. Demontáž židle. Při ní se odloupaly i některé prasklé části. Opětovně se nalepí po očištění starého klihu aby spoj byl pevný a celé konstrukčně v pořádku.

 

9. Obdobný obrázek… Dírky pro výplet už by neposloužily pevnostně svému účelu, proto po dohodě se zákazníkem se od této výpletové operace upustilo a hledalo se řešení v možném povrchu kůže, na sedáku i opěradle.

9. Obdobný obrázek…

10. „Okouzlující“ pohled na vše, čeho jsem se do téhle chvíle mohl dopustit. V popředí je jiný druh židle, v podstatně horším stavu.

10. „Okouzlující“ pohled na vše, čeho jsem se do téhle chvíle mohl dopustit. V popředí je jiný druh židle, v podstatně horším stavu.

11. Detaily noh, velké napadení červotočem, také hniloba má svůj podíl na takové destrukci.

11. Detaily noh, velké napadení červotočem, také hniloba má svůj podíl na takové destrukci.

12. Řez nohou. O záchraně se nedá přemýšlet, spíše jak na „zabudování“ nové části, aby se vše nerozpadlo.

12. Řez nohou. O záchraně se nedá přemýšlet, spíše jak na „zabudování“ nové části, aby se vše nerozpadlo.

13. Před vrtáním pro vložení nové části nohy je nutné zpevnění pryskyřicí. Do červotočových dírek bych injekční stříkačkou tentokráte nedostal potřebné množství pryskyřice. V tomto případě jsem nohu vložil do nádoby s pryskyřicí, aby roztok postupně pronikl do celého objemu nohy. Několikahodinová lázeň a její delší vytvrzení byla ta nejlepší volba…

13. Před vrtáním pro vložení nové části nohy je nutné zpevnění pryskyřicí. Do červotočových dírek injekční stříkačkou, aby pod tlakem bylo vpraveno co nejvíce prostředku. Nutno opakovat několikrát…

14. Po delším vytvrzení pryskyřice je noha připravena k opracování vrtáním, může se napasovaná vysoustružená část důkladně přilepit. Bohužel některé díly z noh se nepodařilo majiteli objevit, tedy nalepí se odpovídající část materiálu k novému ručnímu opracování.

14. Po delším vytvrzení pryskyřice je noha připravena k opracování vrtáním, může se napasovaná vysoustružená část důkladně přilepit. Bohužel některé díly z noh se nepodařilo majiteli objevit, tedy nalepí se odpovídající část materiálu k novému ručnímu opracování.

15. Již doplněné a nahrubo opracované vše co chybělo, částečně odstraněna povrchová úprava, a vytmeleno.

15. Již doplněné a nahrubo opracované vše co chybělo, částečně odstraněna povrchová úprava, a vytmeleno.

16. Petrifikace – napouštění pryskyřice do dírek po červotoči. Této operaci předcházela obdobná injektážní aplikace přípravku proti dřevokaznému hmyzu.

19. Sedáky, u některých byla dýha poškozena tak, že musela být nahrazena dýhou novou. Která se dala uchránit, bylo nutné ji podlepit, a doplnit. Pod nově předýhovanými kusy byla nutná aplikace proti červotoči, také pryskyřice, a tmelení.

17. Částečná „očista“ a vymývání lihem od nečistot a původní povrchové úpravy.

20. Téměř u všech sedáků bylo nutné nové překlížení, také okrajové profilované lišty byly uvolněné. Zde začínám s odstraňováním povrchové úpravy, to už je ta pozitivnější část mé práce.

18. Detailní pohled na horní lištu opěradla. Chybí zde dost částí, které nahrazuji novým materiálem a které budou retušováním sladěny s ostatními díly.

16. Petrifikace – napouštění pryskyřice do dírek po červotoči. Této operaci předcházela obdobná injektážní aplikace přípravku proti dřevokaznému hmyzu.

19. Sedáky, u některých byla dýha poškozena tak, že musela být nahrazena dýhou novou. Která se dala uchránit, bylo nutné ji podlepit, a doplnit. Pod nově předýhovanými kusy byla nutná aplikace proti červotoči, také pryskyřice, a tmelení.

17. Částečná „očista“ a vymývání lihem od nečistot a původní povrchové úpravy.

20. U některých sedákových rámů bylo nutné nové předýhování, také okrajové profilované lišty byly uvolněné. Zde začínám s odstraňováním povrchové úpravy, a to už je ta pozitivnější část mé práce.

18. Detailní pohled na horní lištu opěradla. Chybí zde dost částí, které nahrazuji novým materiálem a které budou retušováním sladěny s ostatními díly.

21. V popředí je doplnění chybějících nákližků, je to jiný druh židlí. Tenhle zásah byl možný na soustruhu, ale při vší opatrnosti. A pouze na předních nohách. Ty ostatní naklížené a opracované části je ruční zpracování.

21. V popředí je doplnění chybějících nákližků, je to jiný druh židlí. Tenhle zásah byl možný na soustruhu, ale při vší opatrnosti. A pouze na předních nohách. Ty ostatní naklížené a opracované části je ruční zpracování.

22. Slepená židle, připravená k povrchové úpravě mořením a šelakovou politurou. Po dohodě s objednavatelem je konečný verdikt kůže. Sedáky i opěradla jsou už pro tuhle akci připravena.

22. Slepená židle, připravená k povrchové úpravě mořením a šelakovou politurou. Po dohodě s objednavatelem je konečný verdikt kůže. Sedáky i opěradla jsou už pro tuhle akci připravena.

23. Tak vypadá noha po doplnění, opracování a povrchové úpravě…

23. Tak vypadá noha po doplnění, opracování a povrchové úpravě…

24. Celkový zadní pohled.

24. Celkový zadní pohled.

25. …a pohled, jaký jsem si představoval a dost dlouho se na něj těšil.

25. …a pohled, jaký jsem si představoval a dost dlouho se na něj těšil

26. Dva druhy židlí, které byly u mne v dílně. O té menší a štíhlejší bude ještě něco málo informací následovat!

26. Dva druhy židlí, které byly u mne v dílně. O té menší a štíhlejší bude ještě něco málo informací!

27. Tato židle je ve velmi špatném stavu… Téměř všechny původní soustružené nákližky bude nutné přilepit, chybějící doplnit, sedák je na novou výrobu. Původní kůže na sedáku a opěradle se nedá zachovat, bude nahrazena novým materiálem. Co se týká konstrukční pevnosti, neměl jsem s tím problém. Rozpadalo se mi to pod rukama…

27. Tato židle je ve velmi špatném stavu…

28. Ani zadní pohled nepřináší příliš optimistického nadšení…

28. Ani zadní pohled nepřináší příliš optimistického nadšení.

29. Zadní část opěradla… Myslím, že tenhle pohled mluví za vše. Demontovat, vše pečlivě opracovat, nově slepit, a postupně se dopracovat k předpokládanému výsledku.

29. Zadní část opěradla…

30. No, docela i těžko se tahle židle převážela, vše klížené u sebe drželo jen silou vůle…

30. No, docela i těžko se tahle židle převážela, vše klížené u sebe drželo jen silou vůle…

31. A tak nějak jsem se propracoval do stádia nutnosti, co musím provést za kroky, aby vše dopadlo podle mých i zákazníkových představ…

31. A tak nějak jsem se propracoval do stádia nutnosti, co že musím provést za akci, aby vše dopadlo podle mých i zákazníkových představ…

32. Opěradlové rámečky se podařilo zachovat, ale některé sedáky už bohužel ne. Byly v tak poškozeném stavu, že pevnostně by určitě nesplnily svou úlohu.

32. Opěradlové rámečky se podařilo zachovat, ale některé sedáky už bohužel ne. Byly v tak poškozeném stavu, že pevnostně by určitě nesplnily svou úlohu.

33. Původní sedáky, které se daly zachránit, jsem předýhoval.

33. Původní sedáky, které se daly zachránit, jsem předýhoval.

34. Vše je připraveno na povrchovou úpravu mořením, a šelakovou politurou. Opěradla i sedáky budou mít nový kožený povrch.

34. Vše je připraveno na povrchovou úpravu mořením, a šelakovou politurou. Opěradla i sedáky budou mít nový kožený povrch.

35. Detail, v tomto případě nově vyrobeného sedáku. Namořeno, povrchová úprava šelak pololesk.

35. Detail, v tomto případě nově vyrobeného sedáku. Namořeno, povrchová úprava šelak pololesk.

36. Předýhování nového sedáku a jeho přimoření je v pořádku a zdá se, že jen těžko se dá identifikovat „nové“ a „původní“.

36. Předýhování nového sedáku a jeho přimoření je v pořádku a zdá se, že jen těžko se dá identifikovat „nové“ a „původní“.

37. Pohled na restaurovanou židli. Tak nějak jsem si ji představoval, i když…někdy je dost obtížné se dopracovat k oné představě, jak to asi bude… A co závěrem k této zajímavé a ojedinělé práci podotknout?

37. Pohled na restaurovanou židli. Tak nějak jsem si ji představoval, i když…někdy je dost obtížné se dopracovat k oné představě, jak to asi bude…

Nedávno jsem potkal jednoho člena rodiny tohoto zákazníka, který byl obdarován tímto mnou restaurovaným kouskem… Zmínka v kladném smyslu a spokojenosti že se má práce všem líbí a slouží i nadále k dekoraci i občasnému použití, to je fajn satisfakce za obtížnost a někdy problematické situace u mé práce.

…a co považuji v dnešní době za nejdůležitější moment, se kterým se při své práci poslední dobou setkávám? Že často, a především mladí lidé oceňují, že mají něco po svých prapředcích co jim bylo zachováno na památku.
A já jsem rád, že mohu přispívat svým malým dílem na obnovení něčeho pěkného, co nám po nich zůstalo …

V následujícím 5. dílu seriálu "Jak restaurovat starý nábytek" uvidíte jak restaurovat staré hodiny.

Článek vznikl ve spolupráci s Uměleckým truhlářstvím Hrozek z Újezdu u Brna.

Doporučte článek:

Doporučení článku e-mailem

Ohodnoťte článek:
4.5/5 (2 hlasů)

Hodnocení článku

4.5/5 (2 hlasů)

Další články z rubriky

Související články


Komentáře (5 celkem)

Komentovat článek (pro komentář k článku se musíte přihlásit nebo registrovat )

Reklama

Partner tém. měsíce

Reklama

WOOD-TEC_logo_2019_v90.jpg logo-cesky-kutil.gif cestadreva-partner-truhlarskyportal-90.jpg SUSO-90-120.gif Hettich-120x90.jpg
Truhlářský portál.cz na: Facebook

© Copyright 1999–2015 Truhlářský Portál.cz. Všechna práva vyhrazena. ISSN 2336-6419. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu vydavatele.

Kvalitní holandský nábytek z masivu za rozumnou cenu