Výchozí reklama
Výchozí reklama
Články » Aktuality

Předběžná závěrečná zpráva Wood-Tec

12. ročníku mezinárodního veletrhu strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl WOOD-TEC se zúčastnilo celkem 213 firem a společností z 10 zemí. Prezentovali se na čisté výstavní ploše 11 400 metrů čtverečních. Na veletrh přijelo 14 000 odborných návštěvníků z 21 zemí.

WoodTec 2011 - logo

WOOD-TEC 2011 v číslech
Celková čistá výstavní plocha v m2: 11 400 / 11 202 v roce 2009

Celkový počet zúčastněných firem: 213 / 248 v roce 2009

Počet zúčastněných zemí: 10 (ČR, Dánsko, Francie, Itálie, Korea, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Tchajwan)
/ 14 v roce 2009 (Belgie, ČR, Čína, Dánsko, Francie, Itálie, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Německo, Švédsko, Tchaj-wan)

Počet návštěvníků: 14 000 / 32 345 v roce 2009 (návštěvnost včetně veletrhu MEDICAL FAIR)

Počet akreditovaných novinářů: 135 / 129 v roce 2009

Počet zemí ze kterých přijeli návštěvníci: 21 / 21 v roce 2009

Zveřejněné informace jsou předběžné. Konečná závěrečná zpráva bude společností Veletrhy Brno a. s. vydána po vyhodnocení všech statistických údajů. Uváděné statistické hodnoty vycházejí ze zásad zveřejňování statistických dat veletrhů a výstav sdružených v UFI.

Výchozí reklama

Zahájení letošního ročníku veletrhu WOOD-TEC se mimo jiné zúčastnili Franz-Josef Bütfering, prezident Evropského sdružení národních asociací výrobců dřevoobráběcích strojů a zařízení (EUMABOIS), Martin Pospíšil, ředitel odboru evropských zemí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Tomáš Krejcar, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR, Zdeněk Bezděk, prezident Svazu výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení ČR a doc. Dr. Ing. Petr Horáček, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Dřevozpracující průmysl má dlouhodobou perspektivu

Přestože stále častěji zažíváme dopady finanční krize, hodnocení celého dřevařského sektoru z pohledu akademiků je pozitivní. Dřevozpracující průmysl má dlouhodobou perspektivu, což znamená časové období deseti, dvaceti až třiceti let. Vystavovatelé, kteří byli soustředěni v moderních pavilonech P a F, se v drtivé většině shodli, že přes trvající období ekonomické stagnace, nastalo v oboru jisté oživení trhu, například v prodeji dřevozpracujících strojů. Ukázalo se však, že majitelé firem jsou s nákupem, tedy investicemi, značně opatrní. Některé firmy se snaží dosáhnout vyššího prodeje různými bonusy a dalšími výhodami. Dřevozpracující průmysl zůstává stále roztříštěn a postrádá kooperaci. Proto by spolupráce měla stát na střech pilířích: lesnictví, dřevozpracujícím průmyslu a na jeho klíčových odběratelích.


Nábytkáři by měli obchodovat na globálním trhu

O konkurenceschopnosti malých a středních dřevozpracujících podniků v získávání surovinových zdrojů se hovořilo na panelové diskuzi. Vyplynulo z ní, že k nejistotám v oboru přispělo zvýšení cen dřeva na trhu a důsledkem je nejistota dodavatelů i odběratelů, kteří pracují pouze s minimálním výhledem. Proto jejich dlouhodobé vztahy prakticky nejsou možné. Podnikání nábytkářů v ČR by měl podpořit zejména firemní marketing, budování firemních značek, přenos inovací a aplikovaného výzkumu přímo do firmy a zřejmě i zakládání neadresných oborových asociací. Důležité je také nastartovat proces přechodu z regionálního a roztříštěného obchodu jednotlivých nábytkářů na obchodování na globálním nábytkářském trhu. Ten je totiž založen na vzájemné kooperaci a společných aktivitách českých nábytkářů v oblasti inovací a marketingu.

Musí se pracovat na strategii přežití

Pro funkčnost lesnicko-dřevařského sektoru je podle odborníků třeba začít intenzivně pracovat na strategii přežití, neboť další stagnace by znamenala jeho zánik. Proto je v tomto oboru nutno využít každou aktivitu, která přibližuje nové technologie, inovace a výsledky výzkumu. V současnosti je vysoký podíl zahraničního kapitálu u klíčových zpracovatelů. Stále také trvá stagnace rozvoje středních a malých zpracovatelů. Navíc se dlouhodobě nerozvíjí oborový výzkum a vývoj, v sektoru je také omezený transfer technologií a firmy v nevyužívají možnosti podpory podnikání a dlouhodobě se nevěnují marketingu.
Podle odborníků se musí změnit proces obchodních zvyklostí, jen tak lze zvýšit konkurenceschopnost. Toho lze dosáhnout například pomocí klastrů. Významnou roli v tomto směru hraje Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl WOOD-TEC.

Odborný doprovodný program se zaměřil na nové materiály a na budoucnost lesů

Cílem letošního ročníku bylo tedy spojit lesní hospodáře, dřevozpracující průmysl a finální producenty. Zaměřil se na to i odborný doprovodný program, který pořádala Lesnická a dřevařská fakulta Mendlovy univerzity v Brně. Témata se týkala mimo jiné konkurenceschopnosti českého dřeva, pokrokových materiálů a techniky v nábytkářství i hospodaření v lesích v Evropské unii. Podle Evropské výhledové studie lesnického sektoru, která zahrnuje 40 států Evropy (bez Ruska) bude mírně pokračovat nárůst celkové výměry lesů, asi o šest procent do roku 2030. Evropa se domnívá, že dojde k mírnému nárůstu spotřeby výrobků ze dřeva asi o 15 procent do roku 2030 a k výraznému nárůstu spotřeby energie ze dřeva (o 35 procent). Velký úspěch měla soutěž pro veřejnost „Poznejte naše dřevo“, které se denně účastnilo kolem 500 lidí.

Téměř všichni vystavovatelé představili novinky

Vzhledem k tomu, že periodicita veletrhu WOOD-TEC je dvouletá, téměř všichni vystavovatelé přijeli do Brna s novinkami. Briketovací lis Gross GmbH představila firma Eurotooling s.r.o., premiéru na českém trhu mělo CNC obráběcí centrum TECH Z2 ze společnosti PANAS, spol. s r.o., největším tahákem v expozici firmy TEKMA spol. s.r.o. byla vertikální CNC vrtačka BIESSE model SKIPPER V31, Novinkou v expozici STÖRI MANTEL, s.r.o. byl sbíjecí automat na palety SMPA 500.1 Electric Drive a nové kotoučové frézy s pájenými tvrdokovovými plátky prezentovala firma CTs - Clever Tools s.r.o. Řadu novinek v oblasti nábytkového kování měly firmy Schachenmayer spol. s r.o. a Blum s.r.o.
Prakticky všechny zúčastněné firmy prezentovaly ve svých expozicích své inovované produkty.

O veletrhu řekli:

Franz-Josef Bütfering, prezident EUMABOIS:
Pro výrobce nábytku a dřevozpracující průmysl ve střední a východní Evropě je veletrh WOOD-TEC klíčovou událostí. Odborníci na něm hledají a porovnávají nové technologie a získávají další cenné informace při jednání mezi specialisty.

Petr Horáček, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně:
Myslím si, že veletrh je příkladem toho, že i přes recesi sem firmy přijíždějí. Vědí, že se musí prezentovat a jít stále kupředu s nějakým vývojem. Na to fakulta reaguje tím způsobem, že se snaží být fakultou otevřenou. Zaměřujeme se na to, že zveme odborníky z praxe, aby studentům vykládali o hospodaření a o posledních novinkách, se kterými v tomto sektoru pracují. Nechceme být pouze akademici. Současně se snažíme dělat výzkum na zakázku pro praxi.

Norbert Schmidt, obchodní náměstek generálního ředitele Veletrhy Brno, a.s:
Od roku 1999 začala spolupráce s Evropským sdružením národních asociací výrobců dřevoobráběcích strojů a zařízení (EUMABOIS). I proto má veletrh WOOD-TEC dobrou budoucnost. Přes stagnaci tohoto odvětví se firmy na veletrhu prezentují, protože veletrhu důvěřují.

Zdeněk Bezděk, prezident Svazu výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení ČR:
WOOD-TEC vždy byl a bude tradičním a významným veletrhem v oblasti zpracování dřeva v regionu střední a východní Evropy. Představuje velkou šanci jak pro vystavovatele, tak i pro návštěvníky, neboť poskytuje komplexní nabídku v tomto oboru. Náš svaz je spolupořadatelem a odborným garantem této prestižní akce. Přestože jsme v minulých letech pocítili a nyní ještě částečně pociťujeme pokles zakázek v důsledku celosvětové krize, věříme, že nastane v našem oboru zlepšení. Účast na veletrhu proto bereme jako velkou příležitost představit novinky pro dřevozpracující technologii široké odborné veřejnosti.

Evžen Rojek, výkonný ředitel a člen představenstva, ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.:
Je vhodné, že veletrh WOOD-TEC se koná ve dvouletých cyklech. Firmy totiž mají možnost a čas přijít na veletrh s nějakou inovací. Je to důležité také pro zákazníky, kteří tuto akci navštěvují. WOOD-TEC má jako dobrý veletrh obrovskou prestiž, podařilo se z něho udělat mezinárodní veletrh. Například letos nás navštívili naši obchodní přátelé z Německa, Anglie, Maďarska, což jsme ani neočekávali. Pro naši firmu se veletrh opět vydařil. Nezapomínejme, že jde také o budování našeho image.

Ján Mažgút, ředitel divize Pily na dřevo, Pilous – pásové pily s.r.o.:
Je dobře, že nás navštěvuje především odborná veřejnost. Uzavřeli jsme dokonce nějaké obchody, dá se říci, že pro naši firmu je tento veletrh úspěšný. Účastníme se veletrhu od prvního ročníku, nedovedeme si představit, že bychom zde chyběli.

Tomáš Vystyd, jednatel Felder Group CZ:
Na tomto veletrhu v Brně se musíme prezentovat, musíme lidem ukázat jak jsme silná firma a co vše umíme. Samozřejmě nám WOOD-TEC slouží už léta k obchodním jednáním a představení novinek.

Daniel Fořt, ředitel Schachermayer, spol. s r.o.:
Účast návštěvníků v naší expozici byla až překvapující, a to hlavně lidí, kteří jsou z branže. Ty jsou pro nás cílovou skupinou. Firma nelituje své účasti na veletrhu, jsme spokojeni. Dále nás samozřejmě navštívili naši stálí zákazníci, bylo tu ale i hodně potenciálních zájemců. Kontakty vyhodnotíme až po skončení veletrhu.

Zdroj: www.wood-tec.cz
Truhlářský Portál je oficiálním mediálním partnerem veletrhu WOOD-TEC

Doporučte článek:

Doporučení článku e-mailem

Ohodnoťte článek:
0.0/5 (0 hlasů)

Hodnocení článku

0.0/5 (0 hlasů)

Kategorie článku

Články » Aktuality

Další články z rubriky

Související články


Komentáře (0 celkem)

Článek zatím nemá žádné komentáře

Komentovat článek (pro komentář k článku se musíte přihlásit nebo registrovat )

Reklama

Partner tém. měsíce

Reklama

WOOD-TEC_logo_2019_v90.jpg logo-cesky-kutil.gif cestadreva-partner-truhlarskyportal-90.jpg SUSO-90-120.gif Hettich-120x90.jpg logo-pragoligna-partneri.jpg
Truhlářský portál.cz na: Facebook

© Copyright 1999–2015 Truhlářský Portál.cz. Všechna práva vyhrazena. ISSN 2336-6419. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu vydavatele.

Kvalitní holandský nábytek z masivu za rozumnou cenu