Výchozí reklama
Výchozí reklama
Články » Odborná témata

Jak restaurovat starý nábytek 8: Skříň

Pan Hrozek z Újezdu u Brna po večerech zpracoval tuto velmi detailní reportáž o restaurovaní staré skříně. Článek jistě zaujme odborníky i fanoušky tohoto řemesla a dal by se bez nadsázky využít i jako studijní materiál pro mladé truhláře. Detailní fotografie i přestný postup při restaurování nábytku ... podívejte se!

Skříň

Pan Hrozek k této zajímavé zakázce říká: "Tak na tuhle zajímavou skříň mi přišla poptávku, a měla být vypracovaná cenová nabídka. Podotýkám, foto soubory byly zaslány e-mailem a skříň nafocena z čelního pohledu, tedy ne moc detailně."

"Jo, prima, proč ne, řekl jsem si a promýšlel, co mne asi čeká, co vše na ní budu provádět za operace, jaké zvolím jednotlivé postupy, apod.
Cenová nabídka je zpracovaná na základě zaslaných souborů, cena zakázky se odvíjí od množství vynaložené práce a použitých materiálů.
Na takové zakázce se tohle dá ve většině případů posoudit pouze orientačně. Při kontaktu s dopraveným nábytkem na pracoviště už je možné přesněji určit výše zmíněnou cenovou položku i dobu strávenou restaurováním.

Předem zamýšlené pracovní postupy někdy během restaurování změním, jak to vyžaduje momentální situace a co je při tom pro kvalitu práce nejvhodnější".

Na adresu zákazníka musím velmi kladně reagovat.
Mou radu týkající se ozáření, které zahubí případné živé škůdce v nábytku, si zákazník vzal k srdci a také tento podstatný proces předcházel restaurování skříně.

Při restaurování je ještě aplikován preventivní přípravek proti červotoči pro jistější efekt, který by v budoucnu škůdce svým pachem odradil a zahubil.

Výchozí reklama

1/ Takto zabalený dáreček k nám dopravil objednavatel.
Do této chvíle mi bylo celkem jasné, že jako vždy u podobné práce bude spousta „zajímavostí“, které mne během restaurování čekají.

Skříň zabalená ve fólii

2/ Postupně jsem odkrýval obal…
Ten byl hlavním "pilířem" zpevnění. Tak se koukneme, jak se věci mají, a pustíme se do díla…

Rozbalená skříň

3/ Čelní pohled
Opatrná manipulace se všemi částmi byla podmínkou, aby vše kolem focení dopadlo dobře a nenastal dominový efekt.
…jo, zajímavý stav…
Jsem už za ta léta zvyklý na ledacos, ale tenhle kousek stál opravdu za to. V mysli jsem si promítal, jak bude vypadat při konečné fotodokumentaci … Trochu jsem předbíhal čas… Co mne čeká, těžko jsem domýšlel.
Pozitivně myslet a pracovat, tak to by mohlo být to úspěšné „motto“ co se týkalo současného „nadělení“.

Rozpadlá skříň

4/ Detailní pohled levého boku – spodní části.
I tahle část hodně napovídá, čeho se má práce v nejbližší době bude týkat.

Detail skříně

5/ Detailní pohled pravého boku.
V důsledku dlouhodobého uložení ve vlhkém prostředí, a také že skříň byla bez nohou a stála na spodní části, je hnilobou a červotočem dno a spodní části boků ve stavu úplného rozkladu.

Detail boku skříně

6/ Horní část – římsa. Zde chyběly profilové lišty, které budou nově vyrobeny.
Je patrné uvolnění všech částí a lišt.

Horní část skříně - římsa

7/ Záda z masívního materiálu byla absolutně nepoužitelná. Budou vyrobené nové části.

Záda skříně

8/ Detail zád, boku, a také dna.
Dno se vyrobí přesně podle této dochované části, podobně i záda. Uprostřed byl původně svlak středové příčky, která skříň předělovala na dvě části.

Dno skříně

9/ Detailní pohled na vnitřní část boku.
Zachované svlaky, do kterých byly patrně zapasované police. Po dohodě s objednavatelem bude skříň sloužit k ukládání dokumentů a tiskovin, tedy vydlabané svlaky se zalepí a vyrobí se systém nastavitelných polic.

Vnitřní část boku skříně

10/ Uchycení dveřních pantů.
Některé panty jsou poškozeny, „opatřeny“ nánosy barev, které za roky používání občas někdo obnovil…

Uchycení dveřních pantů

11/ Detail dveřního pantu.
Dodnes původní kované hřebíky plnily svou funkci – perfektní a stoprocentní upevnění kování na kterékoli části.

Detail dveřního pantu

12/ Demontáž tohoto kování vyžadovalo razantnost i cit zároveň.
Postupné a opatrné zdolávání hřebů bylo nutností, aby zalomené nepřekážely při novém kování při závěrečné montáži.

Demontáž kování

13/ Práce při demontáži kování.
Trochu i překvapením bylo, že téměř žádné původní hřeby nebyly použitelné.
Pokud se při vytahování nezalomily, /těchto bylo naštěstí velmi málo/, tak byly korozí natolik poškozené, že by se přibíjením nedaly opětovně použít na své původní místo.

Demontáž kování

14/ Majzlík, staré dláto, ale pořád opatrně a s citem ;)
Také s ohledem na dřevěné části, které už svým stářím ztrácejí svou pevnost a houževnatost.

Majzlík, dláto pořád s citem

15/ Demontáž profilových lišt a dveřní klapačkové lišty.

Demontáž lišt

16/ Ještě jeden pohled na kování, které zasahuje do profilových lišt.
Na dřevěných částech jsou hluboké pukliny, které se musí špánami zalepit a začistit.

Kování

17/ Kované panty jsou zdemontované, naštěstí po velkém úsilí se zdařilo téměř všechny hřeby vytáhnout. Některý urezavělý bohužel zůstal…

Kované panty

18/ Odstraněné kování dveřního pantu.
Při demontáži je hodně důležité značení kování, profilových lišt, a ostatních částí, aby vše bylo zpětně umístěno na své původní místo.

Odstraněné kování

19/ Kování bude nutné opravit, které části chybí doplnit, a provést povrchovou úpravu, ta tomuto nábytku dodá potřebný vzhled. Nedochovaly se některé části kování, umělecký kovář v tomto případě vyrobí nové. Původní kované hřeby jsou nepoužitelné. Vyrábět se budou všechny druhy, a také nýty, které se roznýtují až při závěrečné fázi při montáži.

Kování se bude opravovat

20/ Detailní pohled na poškozené kování.

Poškozené kování

21/ Ze skříně je odstraněno veškeré kování, ještě vše zdokumentovat a řádně očíslovat…

Skříň bez kování

22/ Jeden štítek na dveřích chybí, bude nově vyroben podle dochovaného.
Na detailním záběru je viditelný nános různých nátěrů, kterými byla skříň v dobrém smyslu „obdařena“…

Štítek chybí

23/ Absolutně nepoužitelné části, tj. dno a horní půda.
Část horní římsy chybí, tedy bude nově vyrobena, taktéž dno a horní půda.

Nepoužitelná půda a dno

24/ Pohled na vnitřní část dveří.
Dveře jsou detailně zdemontované, některé čepy jsou uhnilé, chybí, a také většina z nich je v destrukčním nepoužitelném stavu… U dlabů v některých případech chybí materiál. Budu doplňovat a nahrazovat tyhle části, aby dveře  byly konstrukčně zpevněny.

Vnitřní část dveří

25/ Dveřní výplně zbavené všech profilových lišt.

Dveřní výplně bez lišt

26/ Čepy byly zajištěny kolíky, takže odvrtat a opatrně oddělit části.
Lišty jsou řádně očíslované, aby nedošlo k záměně.

Čepy s kolíky

27/ Vzkazy a informace vyryté do boku skříně.
…kus historie, která leccos napoví…

Vzkazy na skříni

28/ A vnitřní část skříně? Úplný seznam jmen. I s letopočty…

Vnitřní část skříně

29/ Chybějící uhnilá spodní část boku se nahradí novým materiálem.

Uhnilá část boku bude nahrazena

30/ Takové ozuby jako konstrukční zpevňovací prvek by jistě neuspěly…
Část se nahradí novým materiálem, některé ozuby se nahradí novými.

Ozuby budou nahrazeny novými

31/ Vypouklý bok je prořezaný, vložena špána, a svěrkami stažené do roviny, kdy se nechá lepidlo dobře vytvrdnout.

Vypouklý bok skříně

32/ Nahrazená a zpevněná část novým materiálem.
Do svlakových drážek byly zapasované lišty k zaslepení.
Napadené části červotočem jsou petrifikované pryskyřicí pro zpevnění.

Nová část skříně

33/ Vyspravené, vytmelené a doplněné části na bocích jsou připravené k dalšímu opracování broušením.

Vyspravené boky

34/ Detailní záběr při petrifikaci, doplnění chybějících prvků, a vydlabání ozubů.

Detail petrifikace

35/ Nově vyráběné dno.
Slepený materiál dle původní části, je třeba vyrobit svlak, který bude na příčce skříně. Ta bude předělovat skříň uprostřed.

Nově vyráběné dno

36/ V této drážce bude vložena lišta, bude to zaslepení pro hladký povrch boků skříně.

Drážka pro lištu

37/ Práce na spodní části. Příprava svlaku pro střední část - příčku. Klasicky a po „staru“…

Práce na spodní části skříně

38/ Napouštění přípravku proti červotoči. Injektáží a následně štětcem.

Napouštění přípravku proti červotoči

39/ Na tomto boku je doplněno vše chybějící, uhnilé, ještě zbývá dlabání ozubů ke konstrukčnímu spojení.

Vyspravený bok skříně

40/ Na dveřích začíná demontáž všech profilových lišt. Opatrně, aby se příliš nepoškodily, některé jsou přichyceny hřeby. Pevnost materiálu u stáří takové skříně je poměrně malá…

Demontáž profilových lišt

41/ Detail rozebírání profilových lišt z výplní dveřní části.

Detail lišt

42/ Malá sonda do povrchové vrstvy. Jaké jsou původní podkladové nátěry?
Po dohodě s objednatelem se skříň zbaví veškerého povrchového nátěru /barev/, a bude nanášena šelaková politura.

Povrchové vrstvy skříně

43/ Tak tohle je jeden z důležitých momentů u naší restaurátorské práce…
Značení. V tomto případě jsem si nakreslil plánek značení lišt. Je jich hodně, a než se budou zpětně nalepovat, patrně by se muselo hodně přemýšlet a vzpomínat.
Jednoduchý a spolehlivý způsob ;).

Značení při restaurování je důležité

44/ Dveřní výplně jsou napadené červotočem.
A pro zajímavost, kterou často pozoruji je fakt, že červotoč má velmi rád kostní klíh, který se v minulosti běžně používal na jakékoli lepení, konstrukční spoje,  lišty, apod.

Dveřní výplně napadené červotočem

45/ Všechny profilové lišty jsou odstraněny z dveřních výplní, některé byly uvolněny, část jich byla pojištěna hřebíky. Také se některé rozlomily a jsou následně slepeny.

Odstraněné profilové lišty

46/ Odstraňování nánosu barev. U takových malých lišt docela zajímavá „relaxová“ činnost ;)
Různé druhy škrabek, smirek, důležité je i odstranění kostního klihu z pokosově zařezaných částí a kde budou nově přilepeny.

Odstranění nánosu barev

47/ Očištěné lišty čekají na umístění na své původní místo na dveřích.

Očištěné lišty se dávají na původní místo

48/ Očištěné a osmirkované profilové lišty.

Očištěné a osmirkované profilové lišty

49/ Několik profilovaných lišt se nedochovalo. Byl to profil, který nebylo možné detailně vyrobit na strojích…
Proto na řadu přišel římsovník, rašple, pilník, škrabka… :)

Nové lišty

50/  Petrifikace pryskyřicí napadené části pro zpevnění materiálu, v tomto případě římsy.

Petrifikace pryskyřicí

51/ Dveřní rámové části - doplnění novým materiálem přispěje ke zpevnění celé konstrukce.
Něco bylo příliš napadeno červotočem a nebo se nedochovalo.

Dveřní rámové části

52/ Zapasování částí dveřní konstrukce.
Vyztužený čep, vlepená část pro dlab, ve falcované části také doplnění chybějícího materiálu.

Zapasování částí dveřní konstrukce

53/ Lepení dveřní rámové konstrukce s výplněmi.

Lepení dveřní rámové konstrukce s výplněmi

54/ Část nově vyrobených lišt, jejich zapasování na původní místo.

Část nově vyrobených lišt

55/  Rám dveří i výplně jsou opracované a připravené k zapasování a přilepení lišt.
Také jsou doplněny chybějící části materiálu na lištách a přebroušeno po tmelení.

Připravený rám dveří

56/ Kombinace původních a nově vyrobených profilových lišt.
Lišty jsou přilepené, malé nedostatky a spáry v důsledku seschnutí jsou vytmeleny. Škrabkou odstraňuji přebytečný tmel…

Kombinace původních a nově vyrobených profilových lišt

57/ Detail dveřní konstrukce.
Doplnění chybějícího materiálu ve středové a falcové části dveří.

Detail dveřní konstrukce

58/ Pohled na vnitřní část již slepených dveří, jsou vsazené výplně a vyšpánované spáry.
Spodní část je doplněna novým materiálem, takže je dostatečné zpevnění kritických míst.

Pohled na vnitřní část již slepených dveří

 59/ Detail části dveří – zadní pohled na doplnění novým materiálem.
Dveře jsou vytmeleny a přebroušeny, a vše je připraveno k dalším pracovním postupům…

Detail části dveří

60/ Retušování mořidlem vlepených špán na dveřích do odpovídajícího odstínu.

Retušování mořidlem

61/ Čelní pohled na zalištované dveře.
Jsou doplněny chybějící profilované lišty, vše začištěno a připraveno k povrchové úpravě.

Čelní pohled na zalištované dveře

62/  Dlabání ozubů - výroba nové části dna a horní půdy.

Dlabání ozubů

63/ Přimoření lišt na dveřích, středové krycí lišty, a doplněných částí které neodpovídají původnímu odstínu.

Přimoření lišt na dveřích

64/ Úprava nůtu, doplnění části čepu, tohle vyztužení přispěje ke konstrukčnímu zpevnění.

Úprava nůtu, doplnění části čepu

65/ Soustružení noh, které se bohužel nedochovaly…
V původním dnu po nich zůstaly pouze otvory.

Soustružení noh

66/ Slepený korpus skříně.
Jsou vyráběna záda z masívního materiálu, která se vsunou do drážky.

Slepený korpus skříně

67/ Pasování dveřních rámů na korpus, a příprava kování na montáž.

Pasování dveřních rámů na korpus

68/ Pohled na boční a spodní část skříně.
Na tomhle záběru je patrné, kolik a jakých částí se nově nahrazovalo.

Pohled na boční a spodní část skříně

69/ Zaretušované nově vyrobené lišty, vytmeleno, přebroušeno, připraveno na povrchovou úpravu.

Zaretušované nově vyrobené lišty

70/ Nově vyrobené části skříně.
Záda, horní půda, dno, špánování boků, lišty na stavitelné police.

Nové vnitřní úpravy skříně

71/ Zapasování dveří na římsu a její dokončení.

Zapasování dveří na římsu

72/  Horní část skříně - zapasované dveře, panty, dokončená římsa.

Horní část skříně

73/ Dveře, panty, vše je napasované, vycentrované, připravené k opětovné demontáži.
Skříň zbavená pantů a částí které se dají oddělit umožní práce na povrchové úpravě.

Dveře, panty, vše je napasované

74/ Detail dveří, povrchová úprava je šelakovou politurou.

Detail dveří, povrchová úprava je šelakovou politurou

75/ Po aplikaci dostatečné vrstvy šelakové politury následuje přebroušení jemným smirkem.
Na profilových lištách ve frézování, plochy, nutné je brousit každý detail…  A především opatrně, protože celý povrch skříně je mírně přimořený do ořechového /tabákového/ odstínu.

Přebroušení jemným smirkem

76/ Po jemném osmirkování povrchu následuje přeleštění šelakovou politurou na pololesk.

Přeleštění šelakovou politurou na pololesk

77/ Pohled na vnitřní část skříně.
Dle přání je umístěna dělící příčka, stavitelné police, přimoření do odpovídajícího odstínu, a také přeleštěno.

Pohled na vnitřní část skříně

78/ Detailní pohled na průběh zlacení.
Lišty jsou opatřeny podkladovým okrovým nátěrem pro zvýraznění zlatého nátěru, který bude následovat na tento povrch.

Detailní pohled na průběh zlacení

79/ Zlacení profilovaných lišt.
…jo, tak na tyhle momenty jsem se hodně těšil.
V první řadě se tahle práce chýlí ke konci, a za druhé je to fajn pocit, že tomu zlato dodá ten potřebný „glanc“. Při odstraňování nánosů barev z profilových lišt se občas objevilo původní zlacení. Sice málem mikroskopicky, ale ten podnět k tomuto kroku byl dán. A jinak bych si ani ten vzhled neuměl představit…

Zlacení profilovaných lišt

80/ Pohled na vyzlacené lišty dveří a středové „klapačky,“ ta dostala také svou novou úpravu.

Pohled na vyzlacené lišty dveří a středové klapačky

81/ Po dokončení povrchové úpravy přišla na řadu montáž dveřního kování – pantů.
Jsou vyrobeny všechny nové kované hřeby, hlavní nýty rozklepány, vše je opětovně umístěno na původní místo.

Montáž dveřního kování – pantů

82/ Práce na závěrečném retušování pantů, převážně na rozklepaných nýtech.

Retušování pantů

83/ Proběhlo docela náročné pasování veškerého kování.
Nutno podotknout, že umělecký kovář při opravě, restaurování a nové výrobě kování včetně hřebů a nýtů odvedl perfektně svou práci.

Pasování veškerého kování

84/ Detail nově vyrobeného zámku. Původní se bohužel nedochoval, vyrábělo se podle dobového zařazení a obrysu, který zanechal původní zámek.
Pěkná a poctivá práce ;)

Detail nově vyrobeného zámku a klíče

85/ Opět kovářská práce…
Na středové příčce je zaklapávací zámeček, který zajišťuje levou polovinu dveří proti otevření. Zatažením za očko se polovina dveří uvolní k otevření.

Zaklapávací zámeček

86/ Detailní pohled na pěknou práci uměleckého kováře.
Jeden štítek na zámek je originál, druhý chyběl… Není znát originál od nové výroby. Perfektní zpracování! No a klíč?  Také vynikající tvar!

Detailní pohled na pěknou práci uměleckého kováře

87/ Detail části skříně – dveří.

Detail části skříně – dveří

88/ Spodní část skříně.
Vše je osazeno, vyzlaceno, dřevo zvýraznilo svou jedinečnou strukturu. Povrchově jsou zpracovány a usazeny i nově vyrobené nohy skříně.

Spodní část skříně

89/ Celkový pohled na dokončenou práci na skříni.

Celkový pohled na dokončenou práci na skříni

90/ Truhlářská a kovářská práce je hotova.

Truhlářská a kovářská práce je hotova

Na závěr pan Hrozek říká: "V prvé řadě bych chtěl touto cestou poděkovat uměleckému kováři Tomáši Galovi za perfektně odvedenou práci. Bylo jí hodně, a jistě byla zajímavá… I pro mne to byla práce velmi ojedinělá co do původního stavu v jakém se nacházela když jsem ji převzal, tak do celého průběhu a s operacemi s ní spojených."

A ve finálovém hodnocení…?: "Jsou to rozporuplné pocity, když takový /původní/ stav jakéhokoli nábytku mám restaurovat. Věřit si, že právě tohle dokáži, je docela podstatné, aby člověk nepropadl nějaké beznaději že se něco nepodaří. Tedy dost improvizace, pokusů, inovací, a opatrných pracovních postupů. Ale to úsilí, které je nutné do takové práce vložit, to posoudí snad jen ten dotyčný, který absolvuje tenhle „maraton“ s výsledkem, který musí být maximálně uspokojující…
Já jsem se utvrdil v přesvědčení, že se dá restaurovat cokoli a v jakémkoli stavu. Jen je třeba vydržet… a ta svatá trpělivost u toho… Za tu jsem vděčný ;). Zákazník, který si výsledek mé a kovářovy práce odvážel, nešetřil superlativy.

Myslím, že nám všem, kteří jsme se podíleli na obnově téhle památky spadnul pěkný kámen ze srdce.
To když jsme si promítli naše snažení a s ním spojený výsledek naší práce."
…ten pomyslný kámen zákazníka jsem slyšel i při předávání u mne v dílně "

A dodává: "Je to fajn, zachovat něco pro budoucí generace."

Článek vznikl ve spolupráci s Uměleckým truhlářstvím Hrozek z Újezdu u Brna.

Doporučte článek:

Doporučení článku e-mailem

Ohodnoťte článek:
5.0/5 (1 hlasů)

Další články z rubriky

Související články


Komentáře (1 celkem)

Komentovat článek (pro komentář k článku se musíte přihlásit nebo registrovat )

Reklama

Partner tém. měsíce

Reklama

WOOD-TEC_logo_2019_v90.jpg logo-cesky-kutil.gif cestadreva-partner-truhlarskyportal-90.jpg Ohra_120x90.jpg Hettich-120x90.jpg
Truhlářský portál.cz na: Facebook

© Copyright 1999–2024 Truhlářský Portál.cz. Všechna práva vyhrazena. ISSN 2336-6419. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu vydavatele.